Rebekken asked 2 år siden

Får man frikort dersom man bruker privat fysioterapeut uten driftstilskudd?

2 Svar
Fysionett Forumvaktmestere svarte 2 år siden
Annonse

Når du går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen betaler du som pasient kun en egenandel. Resten av kostnadene for fysioterapeutens tjenester og virksomhet blir dekket via refusjonsordningen til Helfo og kommunale driftstilskudd. Helfo administrerer også frikortordningen.

Disse to ordningene gjelder kun for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Privatpraktiserende fysioterapeuter uten tilskudd omfattes ikke av denne ordningen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter forholder seg derfor ikke til Helfos takster og egenandeler fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Istedenfor egenandeler og refusjon har man fri prisfastsettelse, helt uavhengig av Helfos takster. Derfor opparbeider du deg heller ikke frikort når du går til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Fysionett Forumvaktmestere svarte 2 år siden

Du kan lese mer om frikort og egenandeler her:

Egenandeler hos fysioterapeut – helsenorge.no

Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos fysioterapeut.

Også på Fysionett