Rebekken asked 2 år siden

Får man frikort dersom man bruker privat fysioterapeut uten driftstilskudd?

2 Svar
Fysionett Forumvaktmestere svarte 2 år siden

Når du går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen betaler du som pasient kun en egenandel. Resten av kostnadene for fysioterapeutens tjenester og virksomhet blir dekket via refusjonsordningen til Helfo og kommunale driftstilskudd. Helfo administrerer også frikortordningen.

Disse to ordningene gjelder kun for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Privatpraktiserende fysioterapeuter uten tilskudd omfattes ikke av denne ordningen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter forholder seg derfor ikke til Helfos takster og egenandeler fastsatt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Istedenfor egenandeler og refusjon har man fri prisfastsettelse, helt uavhengig av Helfos takster. Derfor opparbeider du deg heller ikke frikort når du går til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Fysionett Forumvaktmestere svarte 2 år siden

Du kan lese mer om frikort og egenandeler her:

helsenorge.no

​Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2019 er 2085 kroner. Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser.

Også på Fysionett