SpørsmålIsokinetisk arbeid?
amund lund asked 8 måneder siden

Hei!
studerer bevegelsesvitenskap og skulle svare på en øving der vi holdt et håndholdt dynamometer. Spørsmålet var hvilken type muskelarbeid dette var, jeg hentet info fra denne siden: 

Forskjellige typer muskelarbeid

Konsentriske og eksentriske kontraksjoner innebærer dynamisk muskelarbeid, dette vil si at muskelen endrer lengde. Isometriske muskelkontraksjoner derimot er statiske kontraksjoner, dette betyr at muskelens lengde forblir uendret. Konsentrisk muskelkontraksjon En konsentrisk muskelkontraksjon er den type muskelarbeid som oppstår når kraftutuviklingen i muskelen er større enn kraften som virker på muskelen.


her står det jo ganske tydelig at når man holder et håndholdt dynamometer er det isokinetisk arbeid, men fikk feil på oppgaven da lærer sier det er isometrisk arbeid…
 

Annonse

Også på Fysionett