Annonse

Hamstringstrekk

Hamstringskader er de vanligste strekkskadene innen idrett. Dette er en skadetype med høy grad av tilbakefall. Derfor er forebyggende trening svært viktig

Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

Bakgrunn

Strekkskader på bakre lårmuskulatur er en av de hyppigst forekommende skadene innen sport og idrett. Idrett som involverer raske vendinger og hurtig akselerasjon, som for eksempel fotball og sprint, er spesielt utsatt. 1

Hva er en Hamstringsstrekk?

En hamstringstrekk er en strekkskade som innebærer helt eller delvis ruptur av sene eller muskelfibre i en muskelgruppe på baksiden av låret som kalles hamstrings.

Denne muskelgruppen strekker seg over hofte- og kneledd og består av musklene semimembranosus, semitendinosus og biceps femoris.

lårmuskulatur

Skaderemekanisme

Hamstringskader klassifiseres som henholdsvis type 1 eller type 2 avhengig av skademekanisme.

Type 1: Akutt skade som typisk oppstår i forbindelse med sprint.  Skademekanisme innebærer tung belastning kombinert med høy hastighet.  Skaden oppstår som regel rett før bakre del av foten treffer bakken. I denne fasen av bevegelsen utsettes den aktive muskulaturen for store akselserasjonskrefter samtidig som musklene nærmer seg maksimal lengde.  I tillegg jobber musklene eksentrisk for å bremse ned bevegelsen.
Type 2: Akutte strekkrelaterte skader som oppstår når musklene forlenges utover sin tåleevne. Denne type skade kan føles mindre intens og smertefull for utøveren, men kan ofte ta lengre tid å bli kvitt på grunn av skadens plassering. Denne type strekkskader oppstår oftest i semimembranosus muskelen som er den innerste av hamstringmusklene.

Risikofaktorer

Den største risikofaktoren er tidligere skade. Tidligere strekkskader i hamstringmuskulaturen har i flere studier vist seg å øke risikoen for tilbakefall med to til seks ganger. Skaderisiko øker i tillegg i takt med økende alder. 2 3

Symptomer på strekkskader i hamstrings

Symptomene forbundet med strekkskader i hamstrings avhenger av skadens alvorlighetsgrad. Strekkskade graderes ettersom hvor mye skade som forårsakes på sene og muskelfibre.

Grad 1: Muskel og sene blir utsatt for strekk men forblir intakt
Grad 2: Delvis ruptur av sene og muskefibre
Grad 3: Fullstendig ruptur av muskel eller sene

Vanlige symptomer:

  • Plutselig skarp og huggende smerte på baksiden av låret
  • Smerter og ømhet når muskelen blir satt på strekk
  • Vanskelig eller umulig å løpe eller gå normalt
  • Hevelse, blåmerker og ømhet på baksiden av låret
blodutredelse bakside lår
Ved mer alvorlige strekkskader kan det oppstå blodutredelser

Behandling av strekkskader i hamstrings

En strekk i hamstringsmuskulaturen behandles i den akutte fasen i henhold til RICE-prinsippet. Det er viktig at opptrening skjer gradvis og at det tillates tilstrekkelig tid til restitusjon.

Forebygging og rehabilitering

I den tidlige fasen av rehabiliteringen bør behandlingen fokusere på å beskytte skadeområdet, opprettholde normalt bevegelsesutslag samt minimere muskelsvinn og styrketap.

Man kan vanligvis begynne med isometriske styrkeøvelser så tidlig som 48 timer etter at skaden oppsto og gradvis gå over til aktiv styrketrening og eksentriske øvelser. Det skal ikke gjøre vondt å utføre øvelsene.

Eksempel på isometrisk øvelse:

Isometriske øvelser kan utføres med varierende grader av fleksjon i kneleddet. For eksempel 120°, 90° og 45°.

Forebygging av hamstringsskader

Eksentrisk trening har vist seg å ha en forebyggende effekt i forhold til å redusere hyppigheten av strekkskader i hamstringsmuskulaturen. Eksentrisk trening vil si at musklene forlenges samtidig som den belastes. Øvelsen som er best dokumentert i forhold til forebygging av strekkskader i hamstrings kalles “Nordic Hamstrings Exercise”. 4 5 6 7

Nordic hamstring exercise

Forebyggende øvelser og treningsprogresjon i rehabiliteringsfasen bør ta utgangspunkt i den enkelte idrettsutøverens forutsetninger og treningsgrunnlag. Rehabilitering bør ideelt sett skje under veiledning av kvalifisert helsepersonell. 

Referanser[+]

Relaterte artikler