Annonse

Stress under svangerskapet påvirker barnets motoriske utvikling

Svangerskapsdepresjon
Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

Resultatene fra en nylig publisert studie antyder at barn av mødre som utsettes for mye stress eller store følelsesmessige påkjenninger under svangerskapet har høyere risiko for forsinket motorisk utvikling som kan gjøre seg utslag så sent som i ungdomsårene.  

Stress under svangerskapet påvirker barnets helse og utvikling

Stress, depresjoner og store følelsesmessige påkjenninger i løpet av graviditeten kan generelt knyttes til rekke negative konsekvenser for helsen. Tidligere studier har vist at stress under graviditet kan påvirke fosteret og det nyfødte barnets helse i negativ retning på en rekke ulike måter. 1 2

Foreløpig har kun et begrenset antall studier analysert sammenhengen mellom maternelt stress under svangerskapet og barnets motoriske utvikling.  Forskerne ved University of Notre Dame, Australia, publiserte nylig resultatene fra en longitudinell studie som fulgte 2900 australske mødre over 17 år. 3

Metode

Kvinnene fikk i graviditetens 18. uke utdelt et spørreskjema som stilte spørsmål angående stress og følelsesmessige påkjenninger i løpet av svangerskapet.

Hendelser definert som stressende inkluderte blant annet en vanskelig økonomisk situasjon, tap av en venn eller slektning, separasjon eller skilsmisse, ekteskapsproblemer, komplikasjoner under graviditeten,  å miste jobben eller flytting. I uke 34 svarte kvinnene på det samme spørreskjemaet en gang til.

Forskerne utførte så en rekke motoriske tester for å vurdere barnas generelle motoriske utvikling. Disse testene ble gjennomført ved henholdsvis 10, 14 og 17 års alder.

Forskerne delte barna inn i tre grupper: Den første gruppen hadde mødre som rapporterte at de ikke var utsatt for stress under svangerskapet, den andre gruppen hadde mødre som rapporterte færre enn tre stressende hendelser og den siste gruppen hadde mødre som rapporterte tre eller flere stressende hendelser i løpet av svangerskapet.

Resultater

Barna av mødrene som opplevde flest stressende hendelser i løpet av svangerskapet hadde lavest score på testene som målte motorisk utvikling i løpet av alle 3 undersøkelsesår.  Forskerne skriver videre at stress hadde en kumulativ negativ effekt i forhold til barnas motoriske utvikling.

De største forskjellene i motoriske ferdigheter ble observert mellom barn med mødre som rapporterte fravær av stress og de som opplevde mest stress.

Stress sent i svangerskapet påvirker mest

Forskerne observerte i tillegg at stressende hendelser som fant sted sent i svangerskap syntes å ha en mer negativ innflytelse i forhold til barnets motoriske utvikling sammenlignet med stressende hendelser som fant sted tidlig i svangerskapet.

Forskerne sier at forklaringen på dette kan være at lillehjernen, som er den delen av hjernen som kontrollere en rekke motoriske funksjoner, utvikles senere i svangerskapet.

Forebyggende tiltak kan hjelpe

Forskerne mener at forebyggende tiltak bør iverksettes ved at kvinner som er utsatt for stress får tilbud om ulike former for stressmestring, trening og avspenning under svangerskapet.

Barn med reduserte motoriske evner kan blant annet få problemer med å lære seg å skrive og deltagelse i ulike former for fysisk aktivitet, noe som i sin tur kan få ringvirkninger for helse og utvikling på en rekke andre områder,  forskerne legger til at dette i stor grad kan forebygges ved tidlig intervensjon og oppfølgning.

Studien ble publisert i journalen Child Development.

Referanser[+]

Relaterte artikler