Ankel nevropati

Tarsal tunnel syndrom

Annonse

Tarsaltunnelen er navnet på en anatomisk struktur på innsiden av ankelen der en tunnel dannes mellom knokler og overliggende ligamenter og bindevev. Inne i denne tunnelen passerer blant annet en nerve som kalles tibialisnerven.

Ankel nevropati
Tarsal tunnel syndrom oppstår når tibialisnerven kommer i klem inne i tarsaltunnelen på innsiden av ankelen

Tarsal tunnel syndrom (tibialis nevralgi, nevropati) oppstår når tibialisnerven kommer i klem inne i denne tunnelen. Tarsal tunnel syndrom er i så måte en nevropati som tilsvarer karpaltunnelsyndrom i håndleddet, men forekommer ikke på langt nær like ofte.1

Symptomer på Tarsal tunnel syndrom

Når tibialisnerven kommer i klem inne i tarsaltunnelen på innsiden av ankelen oppstår typisk symptomer som nummenhet i fotsålen og brennende eller prikkende smerte som iblant kan føles over hele undersiden av foten og hælen, men vanligvis er smerten lokalisert mot indre del av fotsåle og hæl eller bakre del av ankelens innside.

Hevelse og tegn til betennelse kan forekomme og bakre del av ankelens innside er ofte palpasjonsøm (vond og ta på). Smerte og  andre symptomer fremprovoseres ved aktiviteter som løping, gange på hardt og flatt underlag og repetetive bevegelser eller statiske stillinger i ankelleddet (som ved bilkjøring). Smerter om natten kan også forekomme.

Symptomer forbundet med tarsal tunnel syndrom kan av og til forveksles med plantarfasciitt, eller hælsporer da dette er mer vanlige årsaker til smerter i fot og hæl og kan gi lignende symptomer.

Hva er årsaken til Tarsal tunnel syndrom?

Den nøyaktige årsaken til tarsal tunnel syndrom er som regel ukjent og tilstanden kan ha flere mulige årsaker. Innsnevring av tarsaltunnelen og påfølgende kompresjon av tibialisnerven kan blant annet være et resultat av brist eller bruddskader, hevelser, benpåleiringer, lipomer, cyster og betennelsestilstander i omkringliggende sener og bindevev.

Feilstillinger og misdannelser i foten er også mulige årsaker, spesielt er overpronasjon i ankelen og medfølgende nedsunken fotbue (funksjonell plattfot) en vanlig antatt årsak. Alt som kan forårsake trykk på tibialisnerven der den passerer gjennom tarsaltunnelen på innsiden av ankelen kan potensielt gi symptomer forbundet med tarsal tunnel syndrom.

Risikofaktorer i forbindelse med tarsal tunnel syndrom inkluderer blant annet overvekt, diabetes og revmatiske lidelser.

Diagnose

Ved mistanke om nervekompresjon i tarsaltunnelen vil undersøkende lege eller fysioterapeut ofte utføre en test som kalles “Tinel´s test”. Denne testen innebærer å tappe på tibialisnerven i området hvor denne passerer gjennom tarsaltunnelen på innsiden av ankelen, like bak den mediale malleolen. Dersom symptomene reproduseres eller forverres regnes dette som en indikasjon på at nervekompresjon i tarsaltunnelen forårsaker symptomene.

Nevrografi og/eller elektromyografi utført hos nevrolog benyttes ofte i en eventuell videre diagnostisering og utredning.

Behandling av Tarsal tunnel syndrom

Behandlingen må tilpasses i forhold til kliniske funn og antatt årsak til innsnevringen av tarsaltunnelen. Alle aktiviter som fremprovoserer eller forverrer symptomer må avsluttes. Tilstrekkelig hvile og avlastning er viktig. Nøyaktig behandling avhenger av underliggende årsaker.

Fysioterapeuten kan hjelpe til å kontrollere eventuell betennelse samt gi råd og veiledning i forhold til funksjonsnivå, daglige aktiviteter og smertelindrende behandling. I tillegg kan nerveglidninger2, mobilisering av ankelleddet samt øvelser for aktiv stabilitet og bevegelighet i ankelen iblant påvirke tilstanden i positiv retning.

Ortoser i form av fotsenger, såler, støttebandasjer og skinner for å redusere direkte trykk på nerven og hindre bevegelse i ankelen som kan fremprovosere symptomer kan iblant bidra til å lindre symptomene. Dersom det mistenkes at seneskjedebetennelser eller lignende betennelsestilstander er årsak til symptomene behandles tilstanden med betennelsesdempende legemidler (NSAID) og eventuelt kortison.

Dersom konservativ behandling ikke gir tilstrekkelig symptomlindring og symptomene vedvarer over tid kan en prosedyre som kalles “tarsal tunnel release”  være en løsning. Dette er et kirurgisk inngrep som innebærer at man lager et snitt i retinaculum flexorum for å åpne opp tarsaltunnelen og redusere trykket på tibialisnerven.

Referanser   [ + ]

Også på Fysionett