Annonse

Tennisalbue – symptomer, årsaker og behandling

Tennisalbue, eller lateral epikondylitt, er en svært vanlig belastningsskade som forårsaker smerter på utsiden av albuen

Tennisalbue er en av de vanligste årsakene til smerter i albuen. Foto: DALL-E
Sist oppdatert:
ANNONSE

Tennisalbue er en av de aller vanligste årsakene til smerter i albuen. Har du vondt på utsiden av albuen er tennisalbue derfor en svært sannsynlig årsak. Denne artikkelen gir en oversikt over vanlige symptomer, årsaker og behandling.

Lateral epikondylitt

Det medisinske uttrykket for tennisalbue er lateral epikondylitt. Tilstanden var i utgangspunktet  klassifisert som en senebetennelse, derav -itt endelsen.

Innen pasienten oppsøker lege eller fysioterapeut har skaden imidlertid ofte passert den akutte fasen og utviklet seg til å bli en kronisk degenerativ senelidelse.1 2 Begrepet lateral epikondylitt er derfor noe misvisende da -itt endingen antyder en aktiv betennelse.

Hva er årsaken til tennisalbue?

Tennisalbue er et resultat av at senene som har sitt utspring på utsiden av albuen utsettes for overbelastning. Skaden er som regel forårsaket av repetetive ekstensjonsbevegelser og anstrengelser i håndleddet (musklene som beveger håndleddet har sitt utspring i albuen). For eksempel dårlig backhandteknikk i tennis (derav tennisalbue).

Andre eksempler på repetitive bevegelser i håndleddet som kan gi smerter i albuen er bruk av skrutrekker, maling eller skriving. Bruk av datamus kan også fremkalle symptomer på tennisalbue, eller “musearm” som det da kalles.

Tungt og ensformig arbeid

Tennisalbue er en vanlig belastningsskade i en rekke håndtverksyrker på grunn av mye tungt og ensformig arbeid som involverer skrubevegelser og/eller repetetive håndleddsbevegelser. Tennisalbue er en vanlig årsak til sykemelding i yrker som rørlegger og snekker.

Hvordan stilles diagnosen?

Ved diagnostisering av tennisalbue er det viktig å identifisere aktiviteten som forårsaket tilstanden. Spesifikke kliniske tester utført av lege eller fysioterapeut bekrefter diagnosen. Diagnostisering av tennisalbue er som regel ukomplisert.

Symptomer på tennisalbue

  • Vanskeligheter med å utføre enkle oppgaver og bevegelser, som å åpne en dør, plukke opp gjenstander eller håndhilse på grunn av smerte.
  • Svakhet i håndleddet. Noen opplever å miste gjenstander i gulvet.
  • Smerte på utsiden av albuen når håndleddet bøyes tilbake (ekstensjon) mot motstand.
  • Smerte og trykkømhet i senefestene rundt den laterale epikondylen på utsiden av albuen.

Smertene beskrives ofte som verkende, sviende eller stikkende. De kan oppstå plutselig eller gradvis over tid. Noen ganger kan smertene også stråle nedover på utsiden av underarmen eller forårsake nummenhet.

Sponset lenke

Trust Bayo II Ergonomisk Trådløs Mus

NOK436.25  På lager
Komplett.no
08.juli 2024 13:02

Behandling av tennisalbue

Tennisalbue går ofte over av seg selv dersom tilstrekkelig hvile og avlastning tillates. Ofte holder det med en kortere hvileperiode der man avstår fra aktiviteten som forårsaket skaden i utgangspunktet.

Sykemelding kan være aktuelt i forbindelse med tennisalbue dersom man har et yrke som er av en slik art at tilstrekkelig avlastning ikke er mulig å kombinere med arbeid.

Belastningen på albuen bør begrenses også etter at man er tilbake i arbeid eller idrett. Dette for å forebygge tilbakefall som følge av dårlige arbeidsvaner eller overbelastning i forbindelse med trening. En gradvis overgang til normal yrkesaktivitet eller idrett er anbefalt.

Dersom du arbeider mye foran dataskjerm kan det hjelpe å bytte til en ergonomisk utformet datamus som passer til din håndstørrelse og gir god støtte. Vertikale datamus kan gi en mer naturlig posisjon for underarmen som belaster albuen i mindre grad. Prøv ulike typer for å finne det som passer deg best.

Behandling ved aktiv betennelse

Ved helt akutte tilfeller av tennisalbue forbundet med aktiv betennelse kan immobilisering og kompresjon av underarmen og senefestet, og i enkelte tilfeller nedisning være nødvendig en kort periode. Behandling av akutte senebetennelser i albuen bør følge RICE prinsippet.

Fysioterapi og tennisalbue

Fysioterapeuten kan gi råd og veiledning i forhold til tilpasning av daglige aktiviteter samt instruere i opptrening og øvelser.

Eksentrisk belastning

Opptrening for tennisalbue består som regel av eksentrisk trening av håndleddsekstensorene.

Eksentrisk belastning er en behandlingstilnærming med dokumentert effekt for tennisalbue og en rekke andre kroniske tendinopatier.3 4

Trykkbølgebehandling

Mange fysioterapeuter og private klinikker tilbyr i tillegg trykkbølgebehandling  som en del av behandlingsopplegget for tennisalbue i tilfeller der tilstanden ikke har respondert på konservativ behandling.

Kortison og betennelsesdempende legemidler

Medisinsk behandling av tennisalbue består ofte av betennelsesdempende legemidler for å dempe symptomene. I noen tilfeller benyttes også injeksjonsbehandling med kortison.

Bruk av kortison ved lateral epikondylitt har som regel en smertelindrende effekt på kort sikt, men kan øke risikoen for nye seneskader på lang sikt ved at kortison påvirker vevet på en måte som reduserer senens slitestyrke og toleranse, og fordi selve årsaken til problemet ikke behandles med kortison.

I dag anbefales som regel ikke kortison i behandlingen av lateral epikondylitt da langtidsvirkningene av kortisonbehandling er omdiskutert og dårlig dokumentert.5

Tendinose eller tendinitt?

Tradisjonelt har tennisalbue blitt ansett som en senebetennelse (tendinitt), og iblant eksisterer det en inflammatorisk komponent i helt akutte tilfeller, men klinisk er tennisalbue som regel karakterisert av degenerative vevsforandringer som samsvarer med tendinose.6

Tennisalbue utvikler seg til å bli en kronisk tilstand dersom senen stadig utsettes for gjentatt og repetetiv overbelastning over tid uten anledning til normal tilheling.

Det som begynte som en akutt tennisalbue kan da utvikle seg til en tilstand man kaller tendinose. En form for tendinopati (seneskade) hvor effektiv behandling krever en helt annen tilnærming enn tendinitt (akutt betennelse).

Behandling av tendinose skiller seg fundamentalt fra tradisjonell behandling av senebetennelser. Ved behandling av tendinose vil man fokusere på å sette i gang kroppens egne reparasjonsprosesser ved hjelp av fokusert belastning og stimulering av det degenererte vevet.

Eksentriske øvelser og trykkbølgebehandling er eksempler på noen av behandlingsformene som har vist seg å ha effekt i behandlingen av tendinoser.78 I denne sammenhengen tennisalbue.

Sponsede lenker

Referanser[+]

En kommentar om “Tennisalbue – symptomer, årsaker og behandling”

Det er stengt for kommentarer.