Annonse

Terapeutisk ultralyd

Sist oppdatert:
ANNONSE

Terapeutisk ultralyd er en behandlingsmodalitet innen elektroterapi som har blitt benyttet av fysioterapeuter siden 1940-tallet. En del fysioterapeuter behandler også i dag en rekke plager i muskel og skjelettapparatet ved hjelp av terapeutisk ultralyd.

Behandling med terapeutisk ultralyd innebærer at høyfrekvente lydbølger (ultralyd) påføres ved hjelp av en probe/sonde som plasseres i direkte kontakt med huden over området som skal behandles. Terapeutisk ultralyd har en langt høyere effekt enn det som er vanlig å benytte ved ultralydundersøkelser i forbindelse med svangerskap og diagnostisk ultralyd.

Hvilken effekt har terapeutisk ultralyd?

UltralydbehandlingUltralyd har en termisk effekt (oppvarming) som forårsaker en lokal økning av blodsirkulasjon og skal på denne måten fremme tilheling av sener og beinvev. Oppvarmingen medfører også en økning i mikrosirkulasjon og metabolsk aktivitet på cellenivå.

Intensiteten og frekvensen på ultralydbølgene kan justeres avhengig av den ønskede effekt og dybde på målområdet for behandlingen. En større effekttetthet (målt i watt / cm2) brukes ofte dersom nedbrytning av arrvev er formålet.

Ultralyd har også blitt brukt for å administerer medikamenter inn til målvev under huden for pasienter som er ukomfortable med injeksjoner. Energien fra ultralydbølgene fører medikamentet gjennom huden og inn til målvevet. Kortison for å redusere betennelser har blitt administrert på denne måten.

De vanligste tilstandene som behandles med ultralyd inkluderer bløtvevskader som senebetennelser og tendinopatier, ikke-akutte hevelser og muskelspasmer. Terapeutisk ultralyd har også blitt benyttet for å fremskynde tilhelingen av bruddskader.

Hvordan foregår behandlingen?

En typisk ultralydbehandling tar ca. 3-5 minutter. I tilfeller hvor nedbrytning av arrvev er formålet med behandlingen er behandlingsforløpet ofte av lenger varighet. Under behandlingen med terapeutisk ultralyd benyttes en kontatgel og hodet på ultralydsonden i konstant bevegelse. Når sonden holdes i konstant bevegelse medfører behandling med terapeutisk ultralyd sjeldent vesentlig ubehag.

Hvordan fungerer terapeutisk ultralyd?

Ultralydbølgene genereres ved hjelp av noe som kalles en piezoelektrisk effekt. Denne effektene oppstår som følge av vibrasjoner av krystaller som befinner seg inne i ultralydsonden.

Ultralydbølger som passerer gjennom huden kan føre til en lav oppvarmingseffekt lokalt (selv om denne varmeutvikingen sjelden oppfattes av pasienten). I situasjoner hvor en varmeeffekt ikke er ønskelig, for eksempel akutt inflammasjon og hevelse kan ultralyd kjøres i korte pulser i stedet for kontinuerlig for å hindre varmeutviking

Når bør ultralyd unngås?

Kontraindikasjoner for terapeutisk ultralyd inkluderer blant annet lokal malignitet(ondartede svulster), metallimplantater i området som behandles. Behandling med terapeutisk ultralyd bør heller ikke utføres ved akutte infeksjoner eller direkte på magen til gravide kvinner.

Har terapeutisk ultralyd dokumentert effekt?

Til tross for at terapeutisk ultralyd har blitt benyttet i flere tiår finnes det forholdsvis lite og varierende dokumentasjon på effekten av terapeutisk ultralyd i behandling av tendinopatier og muskel- og skjelettplager. Det finnes forøvrig noe dokumentasjon på at terapeutisk ultralyd kan fremskynde tilhelingen av bruddskader.1

 

Referanser[+]