Tjenestene som tilbys på denne nettsiden er utelukkende rådgivende og har sine begrensninger. Tjenestene er ikke egnet til sikker diagnostisering eller behandling av skade, sykdom eller andre lidelser og er ingen erstatning for ordinær undersøkelse og behandling hos fysioterapeut eller annet helsepersonell.