Annonse

Trening før graviditeten forebygger bekkenplager

bekkenløsning
Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

Bekkenløsning er en vanlig årsak til smerter blant gravide kvinner og er ofte forbundet med nedsatt funksjon, redusert livskvalitet, depresjon og økt sykefravær, både under og etter svangerskapet.

Bekkenplager er vanlig ved graviditet

Bekkenløsning medfører typisk smerter helt nederst i korsryggen, i leddspalten mellom sakrum og bekkenbenet samt i forkant av bekkenet i området rundt symfysen. Bekkensmerter er relativt vanlig i forbindelse med svangerskap og 2-3% av kvinner som har gjennomgått svangerskap kan fortsatt oppleve smerter i bekkenet opp til et år etter fødselen.

Hva er årsaken til bekkenplager under graviditet?

De nøyaktige årsakene til smerter i forbindelse med graviditet og bekkenløsning er sammensatte og uklare. Kvinner med en høy kroppsmasseindeks (BMI) har generelt noe større risiko for å utvikle bekkenplager under og etter svangerskap, men nøyaktig årsak til dette er uklar. 1

Andre risikofaktorer i forhold til bekkenløsning inkluderer røyking, inaktivitet, overvekt, ung alder samt en tidligere sykehistorie preget av depresjon og/eller ryggsmerter.

Trening før svangerskap kan forebygge bekkenplager

Ny forskning tyder imidlertid på at trening i forkant av svangerskapet kan bidra til å forebygge smerter og bekkenplager i forbindelse med bekkenløsning.2

Ifølge en ny norsk studie utført av forskere ved folkehelseinstituttet kan trening og idrettsaktivitet med en hyppighet på opp til fem økter i uken bidra til å redusere smerter og andre plager som oppstår i forbindelse med graviditetsrelatert bekkenløsning. Jogging, ballsport og aerobic ser ut til å være de mest nyttige aktivitetene for å bli kvitt bekkenplagene.

Bakgrunn

Trening og regelmessig fysisk aktivitet er forbundet med en rekke helsefordeler. Regelmessig trening gir blant annet bedre kondisjon, økt muskelstyrke, bedre fleksibilitet og bidrar til forebygge overvekt og en rekke livstilsrelaterte sykdommer. Aerob trening fører dessuten til økt endorfin produksjon, noe som kan redusere følsomheten for smerte og gi en generell følelse av velvære.

Det er derfor logisk å anta at trening før graviditet også vil kunne ha en positiv og forebyggende effekt i forhold til gravide og bekkenplager, men det eksisterer foreløpig kun en begrenset mengde forskning rundt dette temaet.

Trening i forkant av svangerskapet har i tidligere studier vist seg å redusere smerter i korsryggen samt redusere risikoen for svangerskapskomplikasjoner.3

Trening er en modifiserbar faktor

Forskernes hypotese i denne nye studien gikk ut på at trening kan utgjøre en modifiserbar faktor i forhold til bekkenløsning under svangerskapet.

Deltakerne i studien bestod av over 39000 norske kvinner som ventet sitt første barn mellom 2000 og 2009. Kvinnene tok del i en større cohort-undersøkelse i regi av folkehelseinstituttet som har som mål å kartlegge helse og livskvalitet for et tverrsnitt av norske kvinner og deres barn. Gjennomsnittsalderen blant deltakerne var 38, men kvinnenes alder varierte fra 14 til 46 år.

I forbindelse med den rutinemessige ultralydundersøkelsen i uke 17 av svangerskapet ble kvinnene bedt om å oppgi sine treningsvaner i løpet av de siste 3 månedene før unnfangelse.  De ble da bedt om å oppgi treningøktenes hyppighet og type treningsaktivitet.

Senere, i svangerskapets 30. uke ble det samlet inn data fra de samme kvinnene angående hyppighet og symptomenes alvorlighetsgrad i forhold til bekkenløsning.

Resultat: kvinner som ikke trener er mest utsatt for bekkenplager

Mer enn halvparten (56,5%) av kvinnene i undersøkelsen trente minst tre ganger i uken før svangerskapet, og 90% av disse trente fortsatt i svangerskapets 17. uke. 7% av kvinnene trente ikke regelmessig.

Smerter i forbindelse med bekkenløsning ble rapportert av 10% av kvinnene i undersøkelsen totalt, mens blant kvinnene som ikke trente var forekomsten på 12,5%.

Kvinner som trente tre til fem ganger i uken hadde en 14% lavere risiko for å utvikle plager i forbindelse med graviditet og bekkenløsning.  Treningsformer som var assosiert med lavere risiko for bekkenplager inkluderte løping, jogging, orientering, ballspill, håndball og aerobic.

Konklusjon: Regelmessig fysisk aktivitet kan virke forebyggende på bekkenplager

Denne studien har imidlertid visse begrensninger. Blant annet er selvrapportering en måte å samle informasjon på som er delvis subjektiv og kan utgjøre en feilkilde. Deltakerne i studien ble heller ikke spurt i hvilken grad de bedrev andre aktiviteter,  som for eksempel spaserturer eller husarbeid.

Likevel konkluderer forskerne på denne måten:

“Med forbehold i studiens begrensninger understreker disse resultatene viktigheten av å fremme regelmessig mosjon og fysisk aktivitet blant kvinner i fruktbar alder.”

Regelmessig trening før svangerskapet ser dermed ut til å kunne bidra til å redusere risikoen for å utvikle bekkenløsning og andre bekkenplager under svangerskapet. Resultatene fra undersøkelsen understreker i tillegg behovet for regelmessig trening som et generelt tiltak for å forebygge uførhet, depresjon og andre plager både under og etter svangerskap.

Studien ble nylig publisert i British Journal of Sports Medicine.

Referanser[+]

Relaterte artikler