Annonse

Trening forebygger korsryggsmerter

Ryggsmerter
Sist oppdatert:
ANNONSE
ANNONSE

En gjennomgang av den medisinske litteraturen antyder at trening, enten alene eller i kombinasjon med pasientopplæring, reduserer risikoen for å utvikle korsryggsmerter.

Ifølge en systematisk gjennomgang og meta-analyse publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine kan korsryggsmerter forebygges ved hjelp av trening og pasientopplæring.1

Trening bidrar til redusert sykefravær

Meta-analysen rapporterer at det eksisterer bevis av moderat kvalitet som antyder at trening kombinert med pasientopplæring bidrar til å redusere risikoen for å utvikle korsryggsmerter, mens bevis av noe lavere kvalitet tyder på at trening alene kan redusere risikoen for korsryggsmerter og samtidig bidra til å redusere sykefravær grunnet korsryggplager.

Lave ryggsmerter er på verdensbasis en av de aller vanligste årsakene til sykefravær og medfører enorme kostnader i form av belastning på helsevesenet og tap av arbeidstid.2

Andre vanlige tiltak har ingen dokumentert effekt

Andre tiltak, herunder pasientopplæring alene, korsetter, spesialsko o.l. ser ikke ut til å ha noen signifikant forebyggende effekt i forhold til ryggsmerter.

I hvilken grad pasientutdanning eller ergonomiske tilpasninger isolert sett forebygger sykefravær er foreløpig usikkert på grunn av lav kvalitet på tilgjengelig dokumentasjon.

Studien er tilgjengelig i sin helhet på nettsidene til The JAMA Network.

Referanser[+]

Relaterte artikler