ANNONSE

Hvordan slutte å røyke på en naturlig måte, uten hjelpemidler?

slutte å røyke

Trening og regelmessig fysisk aktivitet er forbundet med en lang rekke forebyggende og helsefremmende effekter. Ny forskning antyder nå at trening og fysisk aktivitet i tillegg påvirker reseptorer i hjernen som bidrar til å redusere røykesug og symptomer på nikotinavhengighet.1

annonse

Bakgrunn

De fleste er klar over at røyking er svært helseskadelig, likevel sliter mange med å slutte å røyke.  Nikotin er svært avhengighetsskapende og forsøk på å slutte å røyke medfører ofte abstinenssymptomer som blant annet irritabilitet, rastløshet, søvnløshet og depresjon.

Legemidler i behandling av nikotinavhengighet

Personer som sliter med nikotinavhengighet og forsøker å slutte å røyke benytter ofte legemidler som nikotintyggegummi, nikotinplaster eller andre nikotinpreparater. Dette er en måte å trappe ned og kontrollere nikotinabstinenser på uten bruk av tobakk. Disse legemidlene påvirker ikke mekanismene bak nikotinavhengighet direkte. Kroppen tilføres fortsatt nikotin, men man slipper de helseskadelige effektene knyttet til røyking av tobakk. Nikotin er imidlertid i seg selv et helseskadelig stoff. 2

annonse

Det finnes også reseptbelagte legemidler som ikke inneholder nikotin og som virker direkte på nikotinreseptorer i hjernen for å dempe røyksug og behov for nikotin.  Disse legemidlene har dokumentert effekt men er ofte forbundet med ubehagelige bivirkninger.

Trening demper avhengighet

Foreløpige resultater fra en ny studie antyder nå at noe så enkelt og naturlig som trening og fysisk aktivitet også kan påvirke reseptorer i hjernen og på den måten bidra til å dempe nikotinabstinenser og avhengighet.

Det er allerede kjent at trening og fysisk aktivitet potensielt kan bidra til å redusere abstinenssymptomer forbundet både med røykeslutt og annen rusavvenning.3 Tidligere studier har påvist at så lite som 10-minutter med moderat trening har en forbigående umiddelbar dempende effekt på behovet for nikotin og selvopplevd røykesug samt at regelmessige treningsøkter kan redusere den generelle risikoen for tilbakefall. 456

De nøyaktige mekanismene som er ansvarlige for denne effekten er imidlertid ikke kjent. Denne studien gir nå et lite innblikk i de underliggende mekanismene. Studien undersøker hvordan treningsintensitet påvirker nikotinavhengighet og abstinenssymptomer hos mus som løper på tredemølle.

Om studien

Professor i nevrofarmakologi ved St. George’s University of London i Storbritannia, Alexis Bailey, er hovedforfatteren bak studien som nylig ble publisert i British Journal of Pharmacology.

Metode

Bailey og teamet hans behandlet mus med nikotin i 14 dager. Musene ble delt i 3 grupper.  2 av gruppene ble satt til å gjennomføre treningsøkter på tredemølle på henholdvis 2 timer per dag eller 24 timer per dag, mens den tredje gruppen var passive og ikke gjennomførte treningsøkter.

Trening reduserer abstinenser

I studien observerte man at nikotinavhengige mus som ble satt til å løpe på tredemølle i henholdsvis 2 eller 24 timer om dagen viste en signifikant reduksjon i typiske abstinenssymptomer forbundet med nikotinavhengighet sammenlignet med den passive gruppen. I tillegg observerte man at 2 timer med trening daglig var like effektivt som  kontinuerlig aktivitet i 24 timer i forhold til å redusere symptomene. Dette antyder at de gunstige effektene forbundet med fysisk aktivitet ikke er direkte knyttet til treningsøktens intensitet eller varighet.

Økt aktivitet i reseptorer i hjernen

I den aktive gruppen kunne forskerne måle en økning i aktiviteten til en type reseptorer i hjernen forbundet med nikotinavhengighet. Disse reseptorene er lokalisert i musenes hippocampus, et område i hjernen forbundet med formasjon av nye minner, humør og sinnsstemning

Det unike med denne studien er at dette er første gang at en slik effekt har blitt påvist in vivo i hjernen til dyr som er avhengige av nikotin. Lignende funn er tidligere observert i forbindelse med forskning på andre rusmidler.78

Forfatterne av studien understreker imidlertid at det ennå ikke eksisterer tilstrekkelig grunnlag for å etablere en direkte årsakssammenheng mellom økt aktivitet i disse spesifikke reseptorene i hippocamous og den observerte reduksjonen i abstinenssymptomer i forbundet med trening og fysisk aktivitet

Trening som tiltak mot nikotinavhengighet?

Disse funnene kan potensielt ha implikasjoner for utvikling av nye tiltak mot nikotinavhengighet. For eksempel kan man se for seg muligheten for å opprette egne treningsgrupper veiledet av fysioterapeuter som et målrettet folkehelsetiltak mot røyking.

 

Referanser[+]