Annonse

Trening kan bidra til å reversere aldring ved å redusere opphopning av fett i kroppsvev

Trening kan bidra til å redusere tegn på aldring ifølge ny studie

Forsking fett og aldring
ANNONSE
ANNONSE

En ny studie antyder at trening kan bidra til å redusere aldersrelatert opphopning av et lipid som kalles bis(monoacylglycero)fosfat (BMP). Forskerne fant ut at dette lipidet, som tidligere har blitt knyttet til ulike sykdommer og stressmarkører, akkumuleres i kroppen i takt med økende alder. 1

BMP-nivåer øker med alderen

Forskerne analyserte ulike vev hos både mus og mennesker, med fokus på BMP-akkumulering. De oppdaget at BMP-nivåer var betydelig høyere i musklene til eldre individer sammenlignet med yngre. Dette funnet var konsistent på tvers av de fleste analyserte vevene hos både mus og mennesker..

Metode

For å undersøke virkningen av trening på BMP-nivåer rekrutterte forskerne 12 overvektige, postmenopausale kvinner i alderen 45 til 70 år som trente mindre enn tre timer per uke. Deltakerne fulgte tre forskjellige aktivitetsregimer: et sitteregime, et treningsregime og et stående regime. Hvert regime pågikk i fire dager.

Treningsregimet besto av en time sykling på en ergometersykkel ved 70% av maksimal hjertefrekvens. Sitteregimet innebar å sitte stille i 14 timer per dag, mens ståregimet krevde at deltakerne sto oppreist i 10 timer per dag. Forskerne tok muskelbiopsier fra deltakernes lår før og etter hvert regime for å analysere lipidinnholdet.

Resultater fra studien

Resultatene viste at treningsregimet reduserte BMP-nivåene i musklene betydelig sammenlignet med sitte- og stå regimene. Etter bare fire dager med trening, ble BMP-nivåene redusert med omtrent 25%. Dette tyder på at selv korte perioder med moderat trening kan ha en positiv effekt på å redusere aldersrelatert fettoppbygging i kroppen.

Forskerne påpeker at disse funnene er spesielt relevante for eldre voksne, ettersom aldring er forbundet med en gradvis akkumulering av BMP i muskelvev. Ved å redusere BMP-nivåer gjennom regelmessig trening, kan eldre potensielt motvirke noen av de negative effektene av aldring på muskelhelse og funksjon.

Begrensninger

Det er imidlertid viktig å merke seg at denne studien har noen begrensninger. Utvalget var relativt lite og bestod kun av overvektige, postmenopausale kvinner. Mer forskning er derfor nødvendig for å bekrefte disse funnene i større og mer varierte befolkningsgrupper. Det er også nødvendig å undersøke langtidseffektene av regelmessig trening på BMP-nivåer og generell muskelmasse hos eldre nærmere.

Ny innsikt i aldringsprosessen

Studien gir ny innsikt i sammenhengen mellom komplekse lipider som BMP og aldringsprosessen. Forskerne planlegger å gjennomføre ytterligere studier for å forstå hvorfor BMP akkumuleres i kroppen, og om eventuelt andre metoder enn trening kan bidra til å redusere opphopningen av disse stoffene.

Denne forskningen belyser ett spesifikt element det komplekse nettverket av endringer som skjer når vi eldes. Identifisering av den nøyaktige rollen til BMP i aldring kan spille en viktig roller for å kunne utvikle målrettede intervensjoner som motvirker aldring i fremtiden.

Referanser[+]

Relaterte artikler