Ski og snowboardskader

telemark-kjøring ski

For å holde seg skadefri er det viktig å ha kunnskap om de vanligste skadene innen idretten man bedriver. I denne teksten har vi fremhevet noen av de vanligste skadene innen ski og snowboard.

Annonse

De fleste skader innen ski (alpint) og snowboard går ut over underekstremitetene. Det er primært snakk om kneskader og leddbåndskader men bruddskader og hodeskader forekommer også relativt ofte, i tillegg har man spesifikke skader på arm og håndledd som forekommer noe hyppigere innen snowboard.

Årsaker til skader innen ski og snowboard

Dårlig justerte bindinger er den største enkeltfaktoren knyttet til skader innen ski og snowboard. Bruk av leieski eller lånt skiutstyr, skistøvler og bindinger som ikke er godt tilpasset brukeren øker risikoen for at skader.

Barn bruker ofte leid skiutstyr, og dette kan være en av faktorene som bidrar til at barn statistisk har en høyere skadefrekvens enn voksne når det gjelder skiskader. Kjøp av eget skiutstyr er dyrere men kan ha en forebyggende effekt i forhold til skadefrekvens.

Forebygging  av skiskader

Formell skiopplæring og generell erfaring kan virke skadeforebyggende. Lavt ferdighetsnivå henger sammen med en høyere forekomst av skader sammenlignet med erfarne og profesjonelle utøvere. Skadefrekvensen for uerfarne skiløpere har blitt rapportert til å være opptil ny 9 ganger høyere enn blant erfarne skikjørere.

Det er vanskelig å si om risikoen er større på grunn av manglende ferdigheter eller mangel på erfaring, men mye tyder på at erfaringer og god opplæring fører til at skikjørere i større grad unngår situasjoner hvor skaderisikoen er høy.

Beskyttelse og gammelt skiutstyr

For å forebygge skader er det viktig at man bruker egnet beskyttelsesutstyr som hjelm, håndleddsbeskyttere, og godt egnet skibekledning. Det vil si klær som gir rom for bevegelse og beskytter mot vær og vind. Det er også viktig og med jevne mellomrom sjekke at alt utstyr fungerer som det skal og skifte ut slitt og gammelt utstyr.

Vanlige skader innen ski og snowboard

Skader på hode og rygg

Traumatiske rygg og hodeskader utgjør heldigvis mindre enn 10% av skader i forbindelse med ski og snowboard. Disse skadene er vanligvis et resultat av alvorlige fall eller kollisjoner (med trær, heistårn eller andre skiløpere).

Skader på hode og ryggrad har en tendens til å forekomme oftere blant selvsikre mannlige skikjørere og ekstremkjørere som kjører utenfor oppmerkede løyper. Høy hastighet ser ut til å være den avgjørende faktoren i forbindelse med skader på hode og rygg.

Leddbåndskader i kneet

Ligamentskader i kneet utgjør rundt en tredjedel av alle skiskader og er en typisk skiskade innen alpint.

Skade på det mediale leddbåndet (Mediale kollaterale ligament) har alltid vært den mest vanlige kneskaden i forbindelse med alpint og skikjøring og er ofte et resultat av raske vridninger i krappe svinger eller at ytre ski glir ut eller henger seg opp. Leddbåndet på innsiden av kneet blir da utsatt for voldsomme krefter høy hastighet.

Fremre korsbåndskader

Det fremre korsbåndet (Anterior Cruciate Ligament) befinner seg dypt inne i kneleddet. Korsbåndets funksjon er å hindre overdreven bevegelse forover av skinnebenet i forhold til lårbenet og å hindre overdreven vridning av kneet.

Fremre korsbåndskader innen skisporten har hatt en dramatisk økning de siste årene. Teknologiske fremskritt har ført til bedre diagnoseverktøy i form av MRI og radiologisk utstyr og dette forklarer noe av økningen.

Annonse

Bindinger som er designet for å beskytte ankel og skinneben er også en medvirkende faktor da disse ofte medfører at større krefter virker på kneet.

Håndleddsbrudd

Fall forekommer hyppigere innen snowboard enn ski. Den naturlige reaksjonen på et fall er typisk å strekke ut en hånd for å dempe fallet og beskytte andre kroppsdeler.

Nybegynnere har som regel høyere fallfrekvens. På grunn av dette er brudd i håndleddet mer vanlig blant snowboardere med rundt 100 000 rapporterte håndleddsbrudd på verdensbasis årlig.


-Natri, Antero, et al. «Alpine ski bindings and injuries.» Sports medicine 28.1 (1999): 35-48.

Kim, Suezie, et al. «Snowboarding injuries trends over time and comparisons with alpine skiing injuries.» The American journal of sports medicine 40.4 (2012): 770-776. 


 

Også på Fysionett

Legg igjen en kommentar