Annonse

Senebetennelse i skulderen

Senebetennelse i skulderen kan ramme en eller flere av senene i skulderkomplekset

senebetennelse i skulder

ANNONSE
ANNONSE

Senebetennelse i skulderen faller inn under samlebetegnelsen subakromialt smertesyndrom. Dette er et begrep som inkluderer alle senene i skulderens rotatormansjett, men som også kan henvise til bicepssenen, labrumskader eller bursitt.

Det er altså mange sener og strukturer i skulderen som kan gi opphav til smerter. Likevel er senebetennelse i supraspinatussenen (supraspinatustendinitt på fagspråket) en av de aller vanligste årsakene til smerter i skulderen. 

Hva er årsaken til senebetennelser i skulderen?

Senebetennelse i en eller flere av senene i skulderen kan være forårsaket av mange faktorer, men svært ofte oppstår betennelse og irritasjon fordi sener kommer i klem (impingement) mellom akromion og hodet på humerus (overarmsknokkelen).

Akromion er en del av skulderbladet som ligger som et tak over skulderleddet. Anatomiske variasjoner, eller tidligere skader kan medføre reduserte plassforhold under dette “taket”.

Når det oppstår hevelse i forbindelse med betennelse i dette området vil dette i sin tur medføre enda trangere forhold og bidra til å opprettholde en selvforsterkende ond sirkel.

Smertene forbundet med senebetennelser i skulderen forverres typisk når armen beveges over skulderhøyde. Dette fordi denne bevegelsen innebærer at avstanden mellom akromion og humerushodet reduseres.

Svømmere er spesielt utsatt for senebetennelser i skulderen. Skaden er i tillegg vanlig innenfor kastesport og tennis. Yrker som involverer tungt og ensformig arbeid og arbeid som foregår med armene hevet over hodet er også utsatt, som for eksempel elektrikere, snekkere og malere.

Symptomer på senebetennelse i skulderen

Vanlige symptomer:

  • Vanlige tegn på betennelse (varme, hevelse, rødhet, smerte)
  • Skarpe og stikkende smerter i skulderen
  • Smerter som stråler ut i øvre del av overarmen
  • Smertefullt å utføre aktiviteter over skulderhøyde
  • Smertebue (painful arc). Dette vil si at smertene er verst mellom 60 og 120 grader abduksjon av skulderleddet
  • Søvnløshet på grunn av skuldersmerter om natten
  • Vondt i skulderen når du ligger på siden
  • Vondt å ta på senefester i skulderen
Smertebue mellom 60 og 120 grader

Hvordan stilles diagnosen?

Senebetennelse i skulder er i de fleste tilfeller en relativt ukomplisert diagnose. Undersøkelsen innebærer kliniske tester som sammen med kartlegging av symptomer og sykehistorie leder til diagnosen.  

Senebetennelser i skulderen kan i noen tilfeller være vanskelig å skille fra relaterte tilstander, som for eksempel subakromial bursitt som også kan forekomme samtidig.

Behandling ved senebetennelse i skulderen

Senebetennelse i skulderen går ofte over av seg selv dersom skulderen får tilstrekkelig hvile. Skulderen bør holdes i ro i noen dager til akutte symptomer har avtatt. Det er viktig å avslutte alle smertefulle aktiviteter umiddelbart når du merker at symptomer på senebetennelse oppstår.

Mange som oppsøker behandling har gått alt for lenge med smerter i skulderen, og det som i utgangspunktet var en tendinitt (senebetennelse), har isteden utviklet seg til en degenerativ tilstand.

Tendinose er en tilstand som innebærer at tilhelingsprosessen i senen har stoppet opp og tilstanden har blitt kronisk og degenerativ. Ved tendinoser eksisterer det ikke noen aktiv betennelse i senen og behandling av tendinose er derfor fundamentalt forskjellig fra behandling av tendinitt. Mange av pasientene som oppsøker fysioterapeut for behandling av senebetennelser i skulderen har ikke lenger enn aktiv betennelse og behandlingen må da tilpasses i med tanke på dette.

Når bør jeg oppsøke behandling?

Du bør begynne behandling hos fysioterapeut så tidlig som mulig, helst i den akutte fasen slik at tilstanden ikke rekker å utvikle seg til en degenerativ og kronisk tilstand. Råd og veiledning til i forløpet vil kunne bidra til at du blir kvitt betennelsen raskere.

Tidlig behandling og veiledning har også en forebyggende effekt. Uten riktig veiledning og behandling kan tilstanden forverre seg, og du øker risikoen for å utvikle langvarige kroniske plager. Det kan også utvikle seg følgetilstander som smerter og stivhet i nakke og øvre del av ryggen på grunn av spenninger og kompensatoriske bevegelsesmønstre.

Målet med behandlingen av senebetennelser i skulderen er i første omgang å dempe betennelsen. Når de akutte symptomene har gått over kan man begynne med tilpassede øvelser for å gjenvinne normal funksjon og bevegelse i skulderleddet.

Fysioterapeuten vil sette opp et treningsprogram med utvalgte øvelser for skulderen. Opptrening har på sikt også en forebyggende effekt og er viktig for å hindre tilbakefall, stabilisere skulderleddet og å gjøre bevegelser i skulderen mer funksjonelle.

Svært ofte er atferdsendringer fra pasientens side nødvendig for å unngå at symptomene blusser opp igjen.

Dersom man oppsøker veiledning og behandling på et tidlig tidspunkt er prognosen god. De aller fleste vil bli kvitt senebetennelser i skulderen i løpet av noen uker og unngå å utvikle langvarige plager.