Senebetennelse i skulderen

Det medisinske begrepet supraspinatustendinitt beskriver en betennelse i supraspinatussenen.Betennelse i supraspinatussenen er en av de aller vanligste årsakene til akutte og subakutte smerter i skulderen. Senebetennelser i skulderen faller inn under det mer generelle begrepet subakromialt smertesyndrom, et begrep som refererer til alle senene i skulderens rotatormansjett, men det er altså supraspinatussenen som oftest er affektert.

Tendinitt, eller senebetennelse i skulderen kan ha andre årsaker, men svært ofte er det snakk om skader som oppstår på grunn av at sener i skulderens rotatormansjett kommer i klem mellom akromion (en del av skulderbladet som ligger som et tak over skulderleddet) og hodet på humerus (overarmsknokkelen).

Hva er årsaken til senebetennelser i skulderen?

Betennelser i muskel- og skjelettsystemet oppstår oftest som følge av overbelastning og medfølgende skader og irritasjon av senevev. En vanlig årsak til senebetennelse i skulderen er som nevnt at supraspinatussenen eller andre sener kommer i klem under akromionområdet ved visse bevegelser, såkalt «impingement». Det oppstår dermed friksjon mellom sene og knokkel, noe som kan føre til skader på senen og videre til akutt senebetennelse.

Smerter forekommer særlig ved bevegelser over skulderhøyde. Svømmere er derfor spesielt utsatt for denne type senebetennelse. Skaden er også vanlig innenfor andre idretter som tennis og håndball. Yrker som involverer tungt og ensformig arbeid og arbeid som foregår med armene hevet over hodet er også utsatt, som for eksempel elektrikere, snekkere og malere.

Symptomer og kliniske tegn

  • Vanlige tegn på betennelse (varme, hevelse,rødme, smerte)
  • Smerter i skulderen
  • Smertebue (painful arc)
  • Impingement
  • Skuldersmerter om natten
  • Palpasjonsømhet over senefester

Diagnose

Symptomer på senebetennelse og generelle smerter i skulderen bør undersøkes av fysioterapeut eller lege. Resultatet av kliniske tester sammen med kartlegging av symptomer og pasienthistorie avgjør diagnosen.  Senebetennelser i skulderen kan i noen tilfeller være vanskelig å skille fra relaterte tilstander som for eksempel subakromial bursitt, og de to lidelsene opptrer gjerne samtidig.

Behandling av senebetennelse i skulderen

Skulderen bør holdes i ro i noen dager til de verste akutte symptomene har gått over. Det er derfor viktig å avslutte alle smerteprovoserende aktiviteter umiddelbart når man merker at symptomer på senebetennelse oppstår. Svært mange som oppsøker behandling har ofte gått alt for lenge med smerter i skulderen, og det som i utgangspunktet var en tendinitt (senebetennelse) har rukket å bli en tendinose.

Tendinose er en tilstand som innebærer at tilhelingsprosessen i senen har stoppet opp og tilstanden har blitt kronisk og degenerativ. Ved tendinoser eksisterer det ikke noen aktiv betennelse i senen og behandling av tendinoser er derfor fundamentalt forskjellig fra behandling av tendinitt. Klinisk ser man at svært mange av pasientene som leger henviser til fysioterapi for senebetennelser i skulderen, eller tendinitt, i realiteten lider av tendinose.

Fysioterapi

Behandling hos fysioterapeut bør begynne så tidlig som mulig, helst i den akutte fasen slik at tilstanden ikke utvikler seg til en degenerativ og kronisk tilstand. Går man for lenge med smerter og passiv skulder uten riktig veiledning og behandling kan skulderen bli stiv, mens bevegelighet og funksjon blir nedsatt og faren for å utvikle langvarige kroniske plager øker. Det kan også oppstå smerter i nakke og øvre del av ryggen som følge av smerteavvikende atferd og kompensatoriske bevegelsesmønstre.

Målet med behandlingen av senebetennelser i skulderen er i første omgang å dempe betennelsen. Når de akutte betennelsesymptomene har gått over kan man begynne med spesifikke øvelser og mobilisering for å gjenopprette normal funksjon og bevegelsesmønster i skulderleddet og omkringliggende strukturer.

Fysioterapeuten vil sette opp et treningsprogram med utvalgte styrkeøvelser for skulderen. Treningsintensiteten doseres etter toleranse. Opptrening av supraspinatussenen og omkringliggende muskulatur har på sikt en skadeforebyggende effekt og er viktig for å hindre tilbakefall, stabilisere leddet og gjøre senene mer slitesterke.

Svært ofte er atferdsendringer fra pasientens side nødvending for å unngå at smertene i skulderen vender tilbake. Ved kroniske skuldersmerter som er forsårsaket av tendinose er eksentriske øvelser og trykkbølgebehandling vanlige og effektive behandlingsformer.

Også på Fysionett