Hva er bursitt?

Bursitt er et medisinsk faguttrykk for betennelse i en slimpose, eller bursa.

Bursitt

Hva er en bursa?

Bursitt er en betennelse som oppstår i anatomiske strukturer som kalles bursaer. En bursa er en liten væskefylt slimpose som fungerer som en glideflate for å redusere friksjonen mellom ulike vev i kroppen. Særlig mellom sener og knokler.

Annonse

Det finnes om lag 160 slike store og små slimposer i kroppen. De største slimposene befinner seg i nærheten av store ledd med stort bevegelsesutslag. For eksempel skulder, albue, hofte og kne. Det er også i disse leddene bursitt forekommer hyppigst.

bursitt

Irritasjon av disse slimposene som følge av støt, friksjon eller tung belastning kan føre til betennelse og væskeansamling slik at bursaen øker i størrelse og forårsaker smerte og nedsatt bevegelighet.

Som nevnt er slimposene i skulder, hofte og kne mest utsatt, men bursitt kan forekomme overalt i kroppen hvor det finnes slike slimposer. Bursitt og betennelse i nærliggende sener forekommer ofte samtidig.

Hva er årsaken til slimposebetennelse?

Bursitt er som regel et resultat av akutt eller kronisk overbelastning. Aktiviteter som medfører økt trykk, støt eller friksjon fører til betennelse i slimposen. Slimposebetennelse kan også oppstå gradvis over tid.

Korte og stramme muskler i hofte og kne samt dårlig løpeteknikk er faktorer kan føre til overbelastning av sener og ledd og øke risikoen for å utvikle betennelse i en slimpose.

Betennelse i en slimpose er sjelden et isolert problem og slimposebetennelser og senebetennelser forekommer ofte samtidig.

Følgende tilstander er knyttet til høyere risiko for å utvikle slimposebetennelse:

  • Revmatisk sykdom
  • Diabetes
  • Repetetiv belastning av et ledd i forbindelse med arbeid eller idrett
  • Økende alder er knyttet til høyere risiko for å utvikle bursitt
  • Tidligere skade på ledd

Symptomer på bursitt

Symptomer ved bursitt er knyttet til graden av irritasjon og betennelse. En betent slimpose vil normalt føre til lokale smerter, hevelse og ømhet over det affekterte området. Vanlige symptomer på betennelse (rødme, varme, hevelse) er som regel til stede.

Vanlig symptomer ved bursitt:

  • Smerte som blir verre ved bevegelse
  • Smerter om natten (gjelder særlig bursitt i skulder og hofte, det er vondt å ligge på siden)
  • Lokal hevelse (ved bursitt i kne og albue kan man ofte se hevelsen i form av en markant kul)
  • Nedsatt bevegelighet og stive ledd (på grunn av smerte og hevelse)
  • Det er vondt å ta eller klemme på slimposen

Diagnostisering av bursitt

Bursitt blir som regel konstatert av fysioterapeut eller lege i den kliniske undersøkelsen. Når vanlige symptomer på betennelse er tilstede er diagnostiseringen relativt lite komplisert.

Behandling av bursitt (slimposebetennelse)

De fleste slimposebetennelser vil gå over av seg selv dersom du unngår videre belastning og tillater at det affekterte leddet får tilstrekkelig hvile og avlastning.

Det betente området bør holdes mest mulig i ro den første uken eller til symptomene har gått over. Du bør unngå aktiviteter og bevegelser som virker belastende eller smertefulle. Dersom dette ikke etterfølges kan skaden gå over til å bli kronisk og degenerativ. Fordi bursitt er en betennelse behandles det i utgangspunktet i henhold til RICE prinsippet.

Kortison og betennelsesdempende legemidler

Behandling for bursitt består som regel av at legen skriver ut betennelsesdempende legemidler. Ved alvorlige tilfeller som ikke responderer på konservativ behandling brukes kortison.

Kortison gis enten som medikament eller injeksjon. Kortisonbehandling gir ofte umiddelbar smertelindring, men de langsiktige virkningene av kortison er mer usikre. Enkelte studier antyder at kortison kan gjøre sener mer utsatt for degenerative forandringer og til og med føre til kroniske seneskader.1 Kortisonbehandling bør derfor begrenses og ansees som kortsiktig symptomatisk behandling. Selv om kortison har effekt bør det ikke sees på som noen magisk kur mot bursitt fordi de underliggende årsakene ikke behandles.

Annonse

Kan det bli nødvendig med operasjon?

I svært sjeldne alvorlige tilfeller der slimposebetennelsen blir kronisk og tilbakevendende kan det være nødvendig med operasjon. Kirurgen går da inn artroskopisk og fjerner slimposen (bursektomi). Ved septisk bursitt ( bursitt med bakterieinfeksjon) behandles tilstanden med antibiotika.

Fysioterapi mot bursitt

Hvis du har symptomer på bursitt er det viktig at du oppsøker fysioterapeut tidlig i skadeforløpet. Da kan du unngå at tilstanden blir kronisk eller tilbakevendende. Fysioterapeuten kan blant annet gi deg veiledning i forhold til terapeutiske øvelser, rett belastning og alternative treningsformer. Dette kan være spesielt nyttig for mer aktive personer og idrettsutøvere.

Konklusjon

Bursitt vil vanligvis bli bedre med hvile og rett behandling. De fleste blir kvitt symptomene i løpet av noen dager til uker. Bursitt kan imidlertid utvikle seg til å bli en kronisk tilbakevendende tilstand dersom du ikke søker hjelp i tide.

Har du symptomer på bursitt bør du oppsøke lege eller fysioterapeut så raskt som mulig. Det viktigste du kan gjøre selv er å umiddelbart avslutte alle aktiviteter som forverrer symptomene.

Referanser[+]

Også på Fysionett

2 kommentarer om “Hva er bursitt?”

Legg igjen en kommentar