Grunnleggende treningsprinsipperFor å være i stand til å nå sine treningsmål er det viktig at man forstår litt om hvordan trening virker på ulike systemer i kroppen og at man har litt kunnskap om grunnleggende treningsprinsipper.

Annonse

Denne teksten  har til hensikt å forklare noen av de viktigste prinsippene for all trening. Enten man trener på å bli god i sjakk, fluefiske eller fotball er de grunnleggende prinsippene de samme.

Det finnes i hovedsak tre grunnleggende treningsprinsipper som er viktige for alle former for trening:

  1. Spesifisitetsprinsippet
  2. Belastningsprinsippet
  3. Progresjonsprinsippet

SPESIFISITET

Spesifisitetsprinsippet kan tolkes og anvendes på mange forskjellige måter, avhengig av hva du ønsker å bli bedre på. Spesifisitetsprinsippet kan omhandle muskelgrupper, aktiviteter, energisystemer, bestemte bevegelser eller til og med faser av bevegelser.

Man kan altså bryte ned og anvende dette prinsippet omtrent slik man ønsker for å tilpasse individuelle målsetninger og ulike situasjoner. Men i sin enkleste mest generelle form betyr spesifisitet ganske enkelt at for å forbedre sin ferdigheter i en hvilken som helst aktivitet så må man trene spesifikt på denne aktiviteten.

Dette betyr i grove trekk at hvis man ønsker å bli flinkere til å svømme så må man svømme , hvis man ønsker å bli en bedre langdistanseløper må man løpe lange distanser,  vil man bli bedre på vil man bli bedre på å kaste dart så må man kaste dart etc.

BELASTNING

Belastningsprinsippet er et grunnleggende treningsprinsipp som slår fast at dersom kroppen skal tilpasse seg må man påføre større belastning enn hva kroppen er vant til for å stimulere kroppen til å tilpasse seg det nye belastningsnivået.

Det kan da dreie seg om økt vanskelighetsgrad i form av presisjon, balanse, vektbelastning, treningsmengde etc.. Kroppen vil forsøke å tilpasse seg den nye påkjenningen det spesifikke vevet eller systemet som vi ønsker å påvirke blir utsatt for .

PROGRESjON

Progresjonsprinsippet refererer til hvilken frekvens belastningen blir påført med. I teorien finnes det en optimal hastighet å påføre belastning på for å oppnå optimale resultater. Belastning bør ikke økes for langsomt. Da vil ikke kroppen bli utsatt for tilstrekkelig stimulans  og progresjonen i treningen stagnerer.

Øker belastningen derimot for raskt vil dette kunne føre til belastningsskader, overtrening eller muskelskader og ingen progresjon eller tilpasning.

For eksempel vil en idrettsutøver som kun trener sporadisk og med for høy belastning bryte både med belastningsprinsippet og progresjonsprinsippet og vil derfor ikke oppnå gode resultater.

Individuelle forskjeller

 Disse tre prinsippene henger tett sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Ignorerer man et av dem vil treningen stagnere eller være preget av minimal framgang.

Det er dessuten også viktig å ta hensyn til individuelle forskjeller når man benytter disse prinsippene. Alle har ulike forutsetninger og kan ikke nå samme mål like raskt. Men alle som trener mot et mål har nytte av å vite litt om de grunnleggende treningsprinsippene og hvordan man benytter seg av dem i praksis.

Også på Fysionett

En kommentar om “Grunnleggende treningsprinsipper”

Legg igjen en kommentar