Annonse

Hva er Fysioterapi?

Ryggsmerter
Sist oppdatert:
ANNONSE

Hva er Fysioterapi?

Fysioterapi er et fagområde som omfatter diagnostisering, behandling og forebygging av en rekke sykdommer, skader, funksjonshemninger og andre plager primært i bevegelsesapparatet.

Vitenskapelig metode

Fysioterapi er en integrert del av den etablerte skolemedisinen og bygger på vitenskapelig metode og tradisjonelle naturvitenskapelige fagområder som anatomi, fysiologi, nevrologi og fysikk.

Hva gjør fysioterapeuten?

Fysioterapi som fagområde omfatter en lang rekke behandlingsformer og terapeutiske metoder, men kjernen i fysioterapeutisk behandling ligger i å oppmuntre til pasientens egen deltagelse og selvstendige engasjement i forhold til sin egen helse. Dette oppnåes blant annet gjennom fokus på kunnskapsformidling, veiledning og bevisstgjøring av pasienten i kombinasjon med øvelser, fysisk trening og en rekke andre behandlingsmodaliteter.

Hvor arbeider fysioterapeuten?

Fysioterapi inngår ofte i tverrfaglige behandlingstilbud ved sykehus og andre helseinstitusjoner der fysioterapeuten ofte samarbeider tett med leger og annet helsepersonell. Blant annet finner du fysioterapeuter både på sykehus, i kommunehelsetjenesten, i bedriftshelsetjenesten, på rehabiliteringsinstitusjoner, i idrettslag og som selvstendig næringdrivende ved privat klinikk for å nevne noen steder der fysioterapeuter arbeider.

Felles målsetninger

Fysioterapeuten fokuserer på å innlede samarbeid med pasienten for å nå felles målsetninger. Målet med fysioterapeutisk behandling kan for eksempel være å gjenopprette normal funksjon og bevegelighet etter skade eller sykdom slik at man kan komme raskt tilbake i arbeid og fungere i hverdagen. For idrettsutøvere kan det være et mål og returnere til idrett og konkurranse. Fysioterapeuter jobber også aktivt for å forebygge skader gjennom trening og kunnskapsformidling.

Forebyggende helsearbeid

Fysioterapeuten skal i tillegg fremme behovet for fysisk aktivitet, generell helse og livskvalitet, samt bevisstgjøre og veilede pasienter for å gjøre dem best mulig rustet til og selv kunne ta ansvar for egen helse.

2 kommentarer om “Hva er Fysioterapi?”

Det er stengt for kommentarer.