ANNONSE

Alfa-liponsyre som kosttilskudd- effekt, dosering og bivirkninger

Denne artikkelen gir en oversikt over hva alfa-liponsyre er. Helsefordeler, bivirkninger og anbefalt dosering.

kosttilskudd

Alfa-liponsyre , alpha lipoic acid (ALA) på engelsk, er en endogen organisk forbindelse som fungerer som en kraftig antioksidant i kroppen. Menneskekroppen produserer det naturlig, men det finnes også i små mengder i en rekke matvarer og som kosttilskudd.

annonse

Forskning på alfa-liponsyre som kosttilskudd antyder en helsefremmende effekt i forhold til vektreduksjon, diabetes, nevropatier og en rekke andre helsetilstander.

Tidligere var alfa-liponsyre kun tilgjengelig på resept via apotek, men er nå lovlig å omsette som kosttilskudd i Norge.

Sammendrag

alfa-liponsyre er en organisk forbindelse med antioksidative egenskaper. Det produseres i små mengder av kroppen og finnes også i en rekke matvarer og som kosttilskudd.

Det kan ha en positiv effekt i forbindelse med diabetes, aldrende hud, hjertesykdom og vektreduksjon

Doser på 300-600 mg daglig er ansett som effektivt og trygt uten alvorlige bivirkninger.

Hva er alfa-liponsyre?

Alfa-liponsyre en organisk forbindelse som finnes i alle celler i menneskekroppen. Det produseres av mitokondriene, som er cellenes eget “kraftverk” og hjelper blant annet enzymer med å omdanne næringsstoffer til energi. I tillegg fungerer Alfa-liponsyre som en kraftig antioksidant.

Forskjellige former for ALA

Det finnes to isomere former av alfa-liponsyre, R og S. R-formen av alfa-liponsyre er den mest bioaktive formen, og er også den mest studerte.

Isomere former av et stoff er molekyler med samme antall og type atomer, men med en forskjellig kjemisk oppbygning og derfor forskjellige egenskaper.

I naturen finnes alfa-liponsyre ofte som en kombinasjon av begge disse kjemiske formene. Det er likevel mulig å isolere den ene formen fra den andre. R-formen av alfa-liponsyre er den som vanligvis brukes i kosttilskudd fordi det gir større helseeffekt.

Hvordan virker det i kroppen?

Alfa-liponsyre er både vann- og fettløselig, noe som gjør at forbindelsen kan ha virkning i alle celler og vev i kroppen. De fleste andre antioksidanter er enten vann- eller fettløselige. For eksempel er vitamin C bare vannløselig, mens vitamin E kun er fettløselig.

Dessverre brytes alfa-liponsyre som inntas i form av kosttilskudd raskt ned i kroppen, noe som fører til redusert opptak og effekt.Ved å kombinere alfa-liponsyre med natrium (Na) økes imidlertid stabiliteten, og det brytes ikke lenger ned like raskt. Dette kan bidra til bedre opptak og gjør at kroppen kan dra nytte av stoffet. Den formen for liponsyre som er bundet til natrium kalles Na-R-ALA.

Egenskapene som antioksidant har blitt knyttet til flere helsefordeler, inkludert lavere blodsukkernivåer, redusert betennelse, langsommere aldring av huden og forbedret nervefunksjon.

Er det nødvendig med kosttilskudd?

Mennesker produserer alfa-liponsyre i svært små mengder. Dersom du ønsker å dra fordel av disse egenskapene må du derfor øke inntaket av matvarer som inneholder alfa-liponsyre kraftig eller innta det som kosttilskudd.

Animalske produkter som rødt kjøtt og organkjøtt (lever, nyre etc.) er gode kostkilder, men det finnes også i grønnsaker som brokkoli, tomater, spinat og rosenkål.

Når det er sagt kan kosttilskudd inneholde opptil 1000 ganger mer alfa-liponsyre enn vanlige matkilder.

Her følger en oversikt over dokumenterte helsefremmende effekter som følge av inntak av alfa-liponsyre:

Alfa-liponsyre og vektreduksjon

Forskning har vist at alfa-liponsyre potensielt kan bidra til vektreduksjon via flere ulike mekanismer.

Dyrestudier har vist at det kan redusere aktiviteten til enzymet amp-aktivert proteinkinase (AMPK). Når AMPK er mer aktiv, kan dette øke sultfølelsen. Redusert AMPK-aktivitet kan på sin side øke antall kalorier som kroppen forbrenner ved hvile.

Studier på mennesker viser imidlertid at effekten er liten i forhold til vektreduksjon hos mennesker.

En systematisk analyse av 12 studier fant at personer som tok tilskudd som inneholdt alfa-liponsyre i gjennomsnitt gikk ned 0,69 kg mer enn de som tok placebo i løpet av 14 uker. Midjemålet til deltakerne ble ikke påvirket i nevneverdig grad.

En annen analyse av 12 studier viste at personer som tok alfa-liponsyre i gjennomsnitt gikk ned 1,27 kg mer enn de som tok placebo i løpet av en periode på 23 uker.

Kort sagt ser det ut til at alfa-liponsyre kun har en veldig begrenset effekt i forhold til vektnedgang hos mennesker.

Alfa-liponsyre og diabetes

Diabetes er en sykdom som rammer mer enn 400 millioner mennesker over hele verden.

Et av de viktigste tegnene på ukontrollert diabetes er høyt blodsukkernivå. Hvis dette ikke behandles kan det føre til komplikasjoner som blant annet synstap, hjertesykdom, nevropati og nyresvikt.

En rekke studier har påvist at alfa-liponsyre kan senke blodsukkernivået hos både dyr og mennesker. I enkelte dyrestudier har blodsukkernivået blitt redusert med opptil 64%.

Andre studier har påvist redusert insulinresistens og forbedring av fastende blodsukkernivåer hos voksne personer med metabolsk syndrom.

Forskere mener at det bidrar til å senke blodsukkeret ved å fremme prosesser som kan fjerne fett som har samlet seg i muskelceller, noe som ellers gjør insulin mindre effektivt. I tillegg kan det redusere risikoen for komplikasjoner knyttet til diabetes.

Alfa-liponsyre har vist seg å lindre symptomer på nevropati og redusere risikoen for diabetisk retinopati (øyeskade) som kan oppstå ved ukontrollert diabetes. Det antas at denne effekten først og fremst skyldes de antioksidative egenskapene.

Selv om alfa-liponsyre til en viss grad kan benyttes til å kontrollere blodsukker er det likevel ikke ansett som egnet medisin for å kontrollere symptomer på diabetes. Hvis du har diabetes og ønsker å eksperimenter med kosttilskudd for å kontrollere symptomer bør du alltid snakke med legen din først.

Kan redusere hudens aldring

Forskning har vist at alfa-liponsyre kan bidra til å bekjempe tegn på aldring av huden.

I en studie på mennesker fant forskerne at påføring av en krem som inneholdt alfa-liponsyre på huden reduserte fine linjer, rynker og hudlidelser uten bivirkninger. Når det påføres på huden gir det antioksidantbeskyttelse mot solens skadelige UV-stråling.

I tillegg øker det nivået av andre antioksidanter, som for eksempel glutation. Noe som bidrar til å beskytte mot hudskader og kan redusere aldringstegn.

Effekt mot nevropati

Forskning har vist at alfa-liponsyre har en positiv effekt på nervefunksjonen i det perifere nervesystemet.

Inntak i form av kosttilskudd har vist seg å bremse utviklingen av karpaltunnelsyndrom i et tidlig stadie. Dette er en vanlig nevropati som kjennetegnes av nummenhet eller prikking i hånden forårsaket av at en nerve kommer i klem i en anatomisk struktur i håndleddet.

Studier har også påvist at alfa-liponsyre kan lindre symptomene på diabetisk nevropati. Dette er nerveskader forårsaket av ubehandlet diabetes.

Betennelsesdempende effekt

Kronisk betennelse er et symptom forbundet med en rekke sykdommer, blant annet kreft, diabetes og revmatisk artritt.

Alfa-liponsyre har vist seg å senke nivåene av flere markører for betennelse i kroppen.

I en analyse av 11 studier reduserte alfa-liponsyre nivåene av den inflammatoriske markøren C-reaktivt protein (CRP) signifikant hos voksne med høye nivåer av CRP.

Prøverørsstudier har påvist reduserte nivåer av en rekke ulike markører for betennelse.

Kan redusere risiko for alvorlig hjertesykdom

Flere studier har påvist at de antioksidative egenskapene til alfa-liponsyre kan redusere flere av risikofaktorene knyttet til alvorlig hjertesykdom.

Dette skjer først og fremst gjennom nøytralisering av frie radikaler og redusert oksidativt stress.

I tillegg viste en systematisk gjennomgang av studier at et tilskudd av alfa-liponsyre senket triglyserid- og LDL-kolesterolnivåene (dårlig kolesterol) hos voksne med metabolsk sykdom.

Anbefalt dosering

Tilgjengelig forskning tilsier at 300-600 mg daglig er trygt for de fleste og tilstrekkelig for å oppnå ønsket effekt. Du bør for øvrig alltid følge instruksjonene fra produsenten og ikke overstige disse.

Bivirkninger

Alfa-liponsyre har få eller ingen dokumenterte bivirkninger. I noen tilfeller kan man oppleve milde symptomer som kvalme, utslett eller kløe.

Forskning viser imidlertid at voksne kan ta opptil 2400 mg daglig uten skadelige bivirkninger .

Høyere doser anbefales ikke da det ikke er noe som tyder på at dette gir ytterligere fordeler.

På den annen side kan ekstremt høye doser fremme oksidasjon og belaste leveren.

Det finnes lite forskning på hvor vidt alfa-liponsyre er trygt å innta for barn og gravide og bør derfor unngås av denne befolkningsgruppen.

Hvis du har diabetes bør du alltid rådføre deg med egnet helsepersonell før du tar et alfa-liponsyre som kosttilskudd da dette kan påvirke effekten av andre legemidler.

Relaterte artikler